Szkolenie pt. “Promocja i PR w NGO – skuteczne strategie komunikacyjne”

Szkolenie pt. „Promocja i PR w NGO – skuteczne strategie komunikacyjne” odbyło się 27 kwietnia br. w formie online na platformie Google Meet. Prelegentem był Patryk Kos.

Podczas szkolenia, uczestnicy zostali wprowadzeni w zagadnienia związane z promocją i public relations w kontekście organizacji pozarządowych. Prelegent szczegółowo omówił rolę PR w budowaniu pozytywnego wizerunku NGO oraz zaufania publicznego. Zwrócił uwagę na istotność kreowania spójnego i wiarygodnego przekazu, który wzmacnia reputację organizacji i buduje trwałe relacje z odbiorcami.

Jednym z kluczowych tematów było wykorzystanie mediów społecznościowych do promowania działań NGO. Patryk Kos przedstawił strategię skutecznego zarządzania profilami na różnych platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn. Uczestnicy dowiedzieli się, jak tworzyć angażujące treści, które przyciągną uwagę odbiorców i zwiększą zasięg działań organizacji. Prelegent podkreślił znaczenie regularnej komunikacji oraz interakcji z użytkownikami, co przyczynia się do budowania aktywnej społeczności wokół NGO.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, pracownicy i działacze Stowarzyszenia Ogólnopolska Federacja Młodych oraz lokalni aktywiści. Wydarzenie to dostarczyło im nie tylko teoretycznej wiedzy, ale także praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego promowania działań NGO. Uczestnicy mogli zrozumieć, jak ważna jest odpowiednia komunikacja i promocja w budowaniu silnej pozycji organizacji oraz jak skutecznie korzystać z nowoczesnych narzędzi i technologii w tym celu. Jednym z głównych celów szkolenia było wyposażenie uczestników w narzędzia i strategie, które pozwolą im na efektywną promocję działań ich organizacji oraz budowanie trwałych relacji z odbiorcami. Patryk Kos podkreślił znaczenie autentyczności i transparentności w komunikacji, które przyczyniają się do zwiększenia wiarygodności NGO i zyskania zaufania społeczności. Uczestnicy mieli także możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń, co pozwoliło na pogłębienie omawianych tematów i lepsze zrozumienie wyzwań związanych z promocją i PR w organizacjach pozarządowych. Dzięki interaktywnemu charakterowi szkolenia, uczestnicy mogli nawiązać cenne kontakty i zainspirować się nawzajem do podejmowania nowych inicjatyw.

Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Ogólnopolska Federacja Młodych i odbyło się ono przy współpracy z firmą Catan Sp. z o.o.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach realizacji zadania “Młodzi w sferze działalności społecznej” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.