Szkolenie pt. “Crowdfunding i inne metody pozyskiwania funduszy na cele społeczne”

Szkolenie pt. „Crowdfunding i inne metody pozyskiwania funduszy na cele społeczne” odbyło się 4 marca br. w formie online na platformie Google Meet. Prelegentką była Aleksandra Grzyb, która przeprowadziła uczestników przez różnorodne metody pozyskiwania funduszy, w tym crowdfunding, granty, dotacje, sponsoring oraz darowizny.

Szkolenie rozpoczęło się od wprowadzenia do podstawowych pojęć i zasad działania crowdfundingu. Uczestnicy mogli zrozumieć, czym jest crowdfunding, jakie są jego rodzaje oraz jakie korzyści może przynieść organizacjom pozarządowym. Prelegentka przedstawiła różnice między crowdfundingiem opartym na darowiznach, nagrodach, udziałach i pożyczkach.

Kolejnym istotnym punktem szkolenia była analiza rzeczywistej kampanii fundraisingowej prowadzonej przez jedną z organizacji pozarządowych. Prelegentka omówiła wszystkie kluczowe elementy, które przyczyniły się do jej sukcesu, takie jak przygotowanie atrakcyjnej oferty dla darczyńców, skuteczna promocja kampanii oraz budowanie zaangażowania społeczności wokół projektu. Podczas szkolenia omówiono również inne metody fundraisingu, takie jak granty, dotacje, sponsoring i darowizny. Szkolenie zgromadziło szerokie grono uczestników, w tym przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych, pracowników i działaczy Stowarzyszenia Ogólnopolska Federacja Młodych oraz lokalnych aktywistów. Wydarzenie to dostarczyło im praktycznej wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego pozyskiwania funduszy na projekty społeczne. Uczestnicy mieli okazję zdobyć teoretyczną wiedzę, a także praktyczne umiejętności, które mogą natychmiast zastosować w swoich organizacjach.

Jednym z głównych celów szkolenia było wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do przygotowania i realizacji skutecznych kampanii crowdfundingowych. Uczestnicy dowiedzieli się, jak tworzyć przekonujące historie, które przyciągną uwagę potencjalnych darczyńców, jak korzystać z różnych platform crowdfundingowych oraz jak mierzyć efektywność swoich kampanii. Szkolenie miało również na celu budowanie świadomości na temat różnych form wsparcia finansowego dostępnych dla organizacji pozarządowych. Aleksandra Grzyb podkreśliła znaczenie dywersyfikacji źródeł finansowania, co pozwala organizacjom na większą stabilność finansową i większe możliwości realizacji swoich celów.

Uczestnicy szkolenia mieli także możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Dzięki temu mogli lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia i zastosować zdobyte informacje w praktyce. Networking, który miał miejsce podczas szkolenia, pozwolił na nawiązanie cennych kontaktów, które mogą zaowocować współpracą w przyszłości. Szkolenie pt. „Crowdfunding i inne metody pozyskiwania funduszy na cele społeczne” było wartościowym wydarzeniem, które wzbogaciło uczestników o wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego prowadzenia działań fundraisingowych. Dzięki zdobytym informacjom, organizacje pozarządowe mogą lepiej planować swoje kampanie, skuteczniej pozyskiwać fundusze i w efekcie realizować swoje projekty społeczne z większym powodzeniem.

Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Ogólnopolska Federacja Młodych i odbyło się ono przy współpracy z firmą Catan Sp. z o.o.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach realizacji zadania “Młodzi w sferze działalności społecznej” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.