Stowarzyszenie “Kieleckie Forum Rozwoju – Kielce Plus” podsumowuje swoją działalność

W ciągu roku Stowarzyszenie “Kieleckie Forum Rozwoju – Kielce Plus” zrealizowało wiele aktywności, wspierając swoje cele i angażując społeczność. Sprawdźmy co udało się osiągnąć!

Samorząd 4.0 to projekt, którego celem było wzmocnienie dialogu na poziomie regionalnym lokalnych organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego oraz władz państwowych. Nadrzędnym celem działań była integracja społeczna środowisk lokalnych, zachęcenie mieszkańców do zaangażowania w ważne problemy społeczne oraz działania prorozwojowe. 

Od początku tego roku udało się zorganizować osiem wydarzeń podczas, których członkowie mieli okazję wymieniać doświadczenia oraz budować silne więzi społeczne. Oto zrealizowane inicjatywy: 

  1. Międzynarodowe Zawody Pływackie – wydarzenie odbyło się 25 lutego br. w Krytej Pływalni “NEMO” Włoszczowa. Organizatorem wydarzenia był Włoszczowski Klub Rekreacji i Ratownictwa Wodnego i Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie. Patronat nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie “Kieleckie Forum Rozwoju – Kielce Plus”. W zmaganiach sportowych wzięło udział łącznie 260 zawodników w tym ponad 140 z Ukrainy. 
  2. Obchody utworzenia 27. i 74. Pułku Piechoty Armii Krajowej we Włoszczowie połączone z Piknikiem Patriotycznym – 30 kwietnia br., Mieszkańcy Włoszczowy i ościennych miejscowości zgromadzili się na boisku PCKR, gdzie wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu m.in. Norberta Smoły Smolińskiego, Made In Sikorski, MOD w Dąbromierzu. Przygotowano pokaz samoobrony oraz dokonano prezentacji pojazdów, sprzętu i wyposażenia wojskowego i służb mundurowych. Każdy z zebranych gości mógł posilić się darmową, wojskową grochówką, popcornem i watą. Organizatorami wydarzenia byli Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie, Światowy Związek Armii Krajowej koło we Włoszczowie, Stowarzyszenie “Kieleckie Forum  Rozwoju – Kielce Plus” oraz Fundacja im. Stefana Artwińskiego. 
  3. II Marsz dla Życia i Rodziny połączony z piknikiem rodzinnym – 18 czerwca br., ogrody pocysterskie kościoła św. Floriana. Organizatorami wydarzenia byli Anna Paluch, Stowarzyszenie “Ku Przyszłości”, Stowarzyszenie “Kieleckie Forum Rozwoju – Kielce Plus”. Celem tego wydarzenia było przypomnienie o kluczowych, chrześcijańskich wartościach, takich jak tradycyjna rodzina, która jest najważniejszą komórką społeczną, od której wszystko się zaczyna. Podczas przemarszu odtwarzane były słowa dotyczące rodziny wypowiedziane przez św. Jana Pawła II, śpiewano również religijne pieśni, a uczestnicy nieśli chorągiewki z napisem “Marsz dla Życia i Rodziny”. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, wzięli w nim udział przedstawiciele różnych grup społecznych. Marsz zwieńczył rodzinny piknik, gdzie na uczestników czekało dużo atrakcji, między innymi dmuchańce i zjeżdżalnie. Nie zabrakło też konkursów i zabaw dla najmłodszych i starszych.
  4. Dzień Czekolady – 1 lipca br. przed remizą OSP w Bieganowie. Była to okazja do uczczenia pamięci o Adamie Antonim Piaseckim, polskim cukierniku i współzałożycielu marki Wawel, który wychowywał się w bieganowskim dworku. Wspólna integracja odbywała się w miłej i przyjaznej atmosferze. Główną atrakcją wydarzenia były występy lokalnych artystów i zespołów ludowych, w tym KGW “Skorkowianki”, KGW “Cieślaneczki” KGW Tarnawa Góra “Cyganeczki” czy Zespół “Moskorzewianie”. Przeprowadzono również konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich. 
  5. OnkoSpacer – “Róż po zdrowie. Jestem świadoma i badam się!” – 1 października br. Wydarzenie propagujące profilaktykę raka piersi i innych nowotworów kobiecych. Uczestnicy, w zdecydowanie większej części żeńskiej płci, przeszli spod siedziby jednego z organizatorów, Stowarzyszenia Od Nowa, do hotelu Promień. Na mecie spaceru, w Promieniu, czekały wykłady i pogadanki, a także stoiska firm i instytucji propagującej zdrowy tryb życia i oferujących artykuły mające pozytywny wpływ na zdrowie i wygląd. Prezeska Stowarzyszenia Od Nowa Karolina Nowek przywitała obecnych i zaprosiła  do wysłuchania wystąpień prelegentek. Wśród uczestniczek marszu były też skarżyskie amazonki, a prezeska Skarżyskiego Klubu Amazonek Elżbieta Waglowska dziękowała za możliwość udziału w OnkoSpacerze i możliwość wspólnych działań na rzecz zdrowia kobiet. Organizatorami wydarzenia byli Stowarzyszenie Od Nowa oraz Stowarzyszenie “Kieleckie Forum Rozwoju – Kielce Plus”. 
  6. Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu pińczowskiego “Siła Kobiet na Wsi” – 7 października br. w Chacie Grillowej hotelu Słoneczny Zdrój zgromadziło się wiele utalentowanych i przedsiębiorczych kobiet zrzeszonych wokół Kół Gospodyń Wiejskich powiatu pińczowskiego. Głównym celem tego wyjątkowego spotkania było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, wiedzy oraz promowanie integracji wśród członkiń Kół. W trakcie wydarzenia uczestniczki miały okazję dzielić się swoimi umiejętnościami, tradycjami oraz pomysłami, tworząc atmosferę wzajemnej inspiracji i wsparcia. Organizatorami wydarzenia byli Stowarzyszenie “Kieleckie Forum Rozwoju – Kielce Plus” oraz Wspólnota Samorządowa Busko Zdrój. 
  7. Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu buskiego “Siła Kobiet na Wsi” – 7 października br., Chata Grillowej hotelu Słoneczny Zdrój. Najważniejszym punktem programu były warsztaty edukacyjne, które prowadził Pan Grzegorz Szymański, ekspert z zagrody edukacyjnej Ostoi Dworskiej w Leśnicy, gm. Małogoszcz. W niezwykle ciekawy sposób przybliżył tajniki staropolskich tradycji, obyczajów, obrzędów i wiejskiego rzemiosła rękodzielnego. Co więcej, nauczył Gospodynie, jak tworzyć ozdoby z nietypowego materiału – siana. Jego niezwykła swada w przekazywaniu wiedzy uczyniła te warsztaty nie tylko fascynującą lekcją historii i kultury regionu świętokrzyskiego ale także praktyczną nauką, pozwalającą na odkrycie nowych, kreatywnych możliwości wykorzystania tradycyjnych surowców.
  8. Szkolenie online pt. “Ewaluacja działań organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskie” – 23 listopada br. odbyło się szkolenie, które zgromadziło 21 zainteresowanych. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie “Kieleckie Forum Rozwoju – Kielce Plus”.  Szkolenie rozpoczęło się od omówienia istoty ewaluacji w kontekście organizacji pozarządowych. Prelegent szczegółowo omówił różnorodne metody i narzędzia używane do ewaluacji działań organizacji pozarządowych. Wśród nich znalazły się m.in. badania ankietowe, analiza danych statystycznych, studia przypadków oraz wywiady z beneficjentami. Przedstawione przykłady pomogły uczestnikom zrozumieć, jakie metody są najbardziej adekwatne w zależności od specyfiki działań organizacji. Ostatnia część szkolenia poświęcona była wymianie doświadczeń i omówieniu dobrych praktyk. Prelegent zachęcał uczestników do dzielenia się swoimi doświadczeniami, co sprzyjało wymianie spostrzeżeń i inspiracji.

Podsumowując, rok 2023 był dla Stowarzyszenia czasem intensywnej i zróżnicowanej aktywności, skupionej na wspieraniu społeczności, edukacji, promocji zdrowego stylu życia oraz budowaniu silnej społeczności opartej na wartościach i wspólnych celach.

Działania zostały zorganizowane w ramach realizacji zadania “Samorząd 4.0” finansowanego z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.