Inicjatywy poradnicze w województwie Świętokrzyskim – Fundacja SIST na prowadzeniu

Pomoc prawna, szkolenia czy warsztaty to tylko część wsparcia jakie w swoich założeniach ma Fundacja Świętokrzyski Instytut Samorządu Terytorialnego, realizująca od 2022 roku zadanie publiczne pn. „Zwiększenie świadomości prawnej i konsumenckiej” Na przestrzeni ostatnich lat możemy obserwować, jak na terenie województwa świętokrzyskiego dynamicznie rozwija się III sektor.

Organizacje pozarządowe aktywnie działają na rzecz poprawy świadomości prawnej i konsumenckiej mieszkańców regionu. Inicjatywy związane z poradnictwem prawnym i konsumenckim stały się więc rzetelnym, ale i wyjątkowo ważnym źródłem informacji dla obywateli. Program „Zwiększenie świadomości prawnej i konsumenckiej”, realizowany przez Fundację, znacznie ułatwia organizacjom pozarządowym rozwijanie swoich projektów z zakresu wsparcia prawno-konsumenckiego. Poza poradami prawnymi, projekty często posiadają w swoich założeniach również profesjonalne szkolenia czy warsztaty. Budowanie świadomości prawnej wśród społeczeństwa ma olbrzymie znaczenie z perspektywy dynamicznie rozwijającej się gospodarki. Lepsza znajomość prawnych mechanizmów przyczynia się do większej ostrożności konsumentów, a co za tym idzie, sprawia że rzadziej stają się oni ofiarami oszustw. Odpowiednie przygotowanie wpływa również na lepszy kontakt uczestników projektu z instytucjami publicznymi, czy przedsiębiorstwami.

W ramach działań opracowane zostały dwa specjalistyczne poradniki oraz przeprowadzono dwie kampanie promocyjne i informacyjne skierowane do wszystkich mieszkańców regionu pod linkiem: http://sist.org.pl/

Program realizowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Wsparcia Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.