Wsparcie transportu na Targi NGO-EXPO

Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) nieprzerwanie wspiera organizacje pozarządowe w realizacji ich misji i celów. Jednym z najnowszych przykładów jest znaczące dofinansowanie przyznane Fundacji Polemika na zadanie publiczne związane z Ogólnopolskimi Targami Organizacji Pozarządowych NGO – EXPO, które miały miejsce 29-30 czerwca 2023 roku.

Dzięki wsparciu finansowemu z PROO, Fundacja Polemika mogła wynająć specjalistyczne autokary, które dostarczyły transport dla licznych uczestników targów. To inicjatywa, która umożliwiła aż 393 mieszkańcom województwa uczestnictwo w wydarzeniu, wspierając jednocześnie wymianę doświadczeń i współpracę między sektorami. Całość działań zrealizowana została przy pomocy środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018 – 2030 – priorytet 5 w ramach zadania publicznego pt. ,,Transport na wydarzenie III sektora”