Przegłosowano podwyżki za parking i bilety w Kielcach 

Podwyżki cen odczują nie tylko kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej. Ma zostać podniesiony podatek od nieruchomości. Waloryzacja ma wynieść, aż 11% przy czym ma nie dotyczyć małych przedsiębiorców. 

Ceny biletów autobusowych również pójdą w góry. Mówi się, że tylko nieznacznie, ale podwyżka będzie wynosiła kilkadziesiąt gorszy. 

Tak samo sprawa ma się z parkingami w centrum. Tutaj ceny również pójdą w górę. Wzrost z 2 do 4 złotych za godzinę. 

Dzisiejsza decyzja trochę dziwi, ponieważ jak dotąd Rada Miasta konsekwentnie odrzucała propozycję podwyżek lobbowaną przez władze Kielc. 

Oprócz tego, cięcia budżetowe dotyczyć będą również kieleckich klubów sportowych, które nie otrzymają wsparcia finansowego od magistratu.

Władze tłumaczą tą decyzję wzrostem kosztów bierzących, ogrzewania, paliwa, ale również panującym kryzysem. Miasto jest zadłużone i wszędzie szuka oszczędności. 

Fot. Ziemia Kielecka